Focul Nostru Viu

Asociația Română Focul Viu

Suntem o asociaţie non-guvernamentală, independentă, non-profit, cu beneficiu public. Am luat fiinţă în toamna anului 2010 în Cluj-Napoca, având ca scop următoarele:

Promovarea tradiţiilor şi valorilor creştine;

Cunoaşterea şi promovarea istoriei, culturii, tradiţiilor şi a vieţii spirituale specifice arealului românesc;

Oferirea, în format clasic şi electronic, a unor serii de lucrări din patrimoniul cultural şi spiritual românesc;

Conştientizarea unităţii şi continuităţii neamului românesc în cadrul frăţiei neamurilor europene, ca şi cunoaşterea specificului neamurilor trăitoare în acest spaţiu;

Sprijinirea activităţilor de cercetare în domeniile de interes  ale asociaţiei;

Sprijinirea activitaţilor tradiţionale din mediul satului romanesc în noul context european;

Redescoperirea şi revigorarea activitaţilor specifice spaţiului sătesc- tradiţii, meşteşuguri, obiceiuri;

Regăsirea relaţiilor fireşti între om şi natură;