Proiect Educațional

Tradiția este comuniunea cu Dumnezeu, natura și istoria neamului românesc!

Prof. Daniela Marcu

În anul şcolar 2010-2011 în parteneriat cu Şcoala cu clasele I-VIII Aşchileu Mare am lansat proiectul „Redescoperirea tradițiile și obiceiurile din zona Clujului – de pe Valea Borșei” a cărui scop este crearea unui Muzeu al satului, precum și păstrarea și transmiterea valorilor tradiţionale strămoşeşti prin implicarea noastră ca asociaţie, a copiilor, cadrelor didactice şi părinţilor în diverse activităţi legate de folclor – precum şezători cu cântece şi dansuri populare.

Luând în considerare zicala „Omul sfinţeşte locul”, atunci cu siguranţă că fiecare om care preţuieşte valoarea comorilor poporului său poate să lumineaze minţile dornice de cunoaştere, contribuind cu modestie şi onestitate, şi de cele mai multe ori ca un truditor anonim, la zidirea de suflete şi conoştiinţe.

Pentru a-i apropia pe copii de tradiţii, au avut loc primele activităţi din proiect, în cadrul căreia elevii implicaţi au beneficiat de o vizită la Muzeu Satului în Cluj, unde au admirat stilurile diferite de case şi modele de aranjamente interioare tradiţionale ale acestora. Pentru motivarea eleviilor s-a vizitat şi Muzeu Satului din comuna Vultureni, astfel elevii au devenit mai dornici de a avea şi ei în comuna un muzeu unde să păstreze la loc de cinste toate obiectele tradiţionale primite de la bunicii lor.

Comentariile sunt închise.